Zakład Budowy i Remontów Pieców Piekarniczych Tomasz Makuch
Zadzwoń do nas: 606 101 702

Piece piekarnicze

Piece piekarnicze – budowa

Analiza rynku pokazuje, że wielu piekarzy powraca do pieców, które na przestrzeni lat były gwarancją niezawodności i zachowywały najwyższe standardy wypieku pieczywa przy jednoczesnej prostocie obsługi i szybkiej regulacji temperatury. Tak więc piece piekarnicze rurowo-kanałowe przetrwały próbę czasu.

Konstrukcja pieca RRK jest solidna i wytrzymała, bez problemu radzi sobie z dużym obciążeniem mechanicznym i cieplnym. W masywnej bryle pieca umiejscowiony jest system grzejny, składający się z paleniska i kanałów grzejnych, oraz układ roboczy przyjmujący ładunek ciasta na dużej powierzchni zwanej trzonem wypiekowym.

Elementami grzejnymi pieców rurowych są tzw. rurki Perkinsa zrobione z wysokiej jakości stali ciągnionej bez szwu, które zostały wypełnione wodą destylowaną. Jeden koniec rury jest wmontowany w palenisko, a drugi wprowadzony do komory wypiekowej. Rury wyprowadzane z paleniska ułożone są pokładami przy czym jeden pokład rur jest ułożony pod trzonem wypiekowym natomiast drugi jest zawieszony ponad trzonem wypiekowym. Każdy pokład rur jest ułożony na specjalnych dźwigarach ułożonych na ścianach nośnych pieca. Działanie takiego układu grzewczego polega na wytworzeniu w rurach pary wodnej, a zwiększone w ten sposób ciśnienie podnosi w nich temperaturę wrzenia wody. Gdy temperatura komory wypiekowej wynosi 250-260 oC temperatura wody w rurach wynosi około 310 oC, a ciśnienie około 10 MPa. Pod najniższym trzonem znajduje się tzw. ślepy trzon zbudowany z warstwy kamienia, żwiru, tłoczni i piasku. Z tyłu komór wypiekowych znajduje się kanał odprowadzający nadmiar pary wodnej z komory wypiekowej. Najwyżej położona komora wypiekowa jest dogrzewana od góry za pośrednictwem kanału spalinowego. Przed wlotem do komina, spaliny opływają dwa kotły, których przeznaczeniem jest ogrzewanie wody do celów gospodarczych i produkcyjnych. W komorach wypiekowych do kontroli temperatury służą urządzenia zwane pirometrami.

W zależności od sposobu ogrzewania komór wypiekowych wyróżniamy trzy podstawowe typy pieców rurowych:

Piec RR – piec dwukomorowy rurowy – ma on dwie komory wypiekowe ogrzewanymi rurkami Perkinsa.

Piec RK – piec dwukomorowy ogrzewany systemem rurowo-kanałowym – pierwsza dolna komora pieca jest ogrzewana za pomocą rur Perkinsa, natomiast druga komora za pośrednictwem kanału spalinowego, poprowadzonego nad komorą wypiekową.

Piec RRK – piec trzykomorowy ogrzewany systemem rurowo-kanałowym – pierwsza i druga dolna komora pieca jest ogrzewana za pomocą rur Perkinsa, natomiast trzecia komora za pośrednictwem kanału spalinowego, poprowadzonego nad komorą wypiekową.

Specyfika pieczenia w takim urządzeniu polega na tym, że wypiek ciasta powinien się odbywać w atmosferze nawilżonej. Nawilżanie komór wypiekowych parą wodną odbywa się po odpowiednim ustawieniu zaworu, co powoduje, że woda dopływa na płyty parowe umieszczone pod trzonami wypiekowymi.

Łatwość obsługi, delikatne, łagodne, pieczenie z dolnym dogrzaniem przy szybkiej regulacji temperatury, stawia piece RRK na czele innych urządzeń.

 

Piece piekarnicze – modernizacja

Podstawowym celem przeprowadzanych przez nas modernizacji pieca RRK jest zachowanie jego dotychczasowych walorów technologicznych (dobra jakość pieczywa – chleba) oraz wyeliminowanie mankamentów związanych z jego użytkowaniem.

Nasz program modernizacji pieca RRK obejmuje:

  • Poszerzenie komory dopiekowej pieca, tzw. “jaskółki” o ok. 25 cm, co pozwala na przemieszczenie do tej komory całej ilości pieczywa z komór wypiekowych – w efekcie czego zwiększona zostaje zdolność produkcyjna pieca;
  • Zmniejszenie o 3-5 cm wysokość komór wypiekowych pieca, w wyniku czego kubatura komór jest mniejsza, a tym samym ilość energii potrzebnej na jej ogrzanie znacznie spada;
  • Zmniejszony zostaje przekrój kanałów ogrzewających “jaskółkę” co zwiększa efektywność ogrzewania tej komory;
  • Istniejącą konstrukcję obudowujemy blachą kwasoodporną, co poprawia estetykę pieca;
  • Wprowadzone są zmiany w zakresie estetyki i funkcjonalności urządzeń sterowniczych pieca – zawsze ściśle dostosowując zakres zmian do życzeń zamawiającego;
  • Pełną mechanikę załadunku do komór wypiekowych przy użyciu aparatów załadowczych, z równoczesną przebudową drzwiczek pieca;

Wszystkie wyżej wymienione zmiany dokonywane są przez naszą firmę w piecach RRK zyskały pełną aprobatę użytkowników, a dotychczasowa praktyka w pełni potwierdza celowość ich wprowadzenia. Zmodernizowane piece RRK zachowały w pełni swoje dotychczasowe walory w zakresie wypieku, a równocześnie stały się łatwiejsze w obsłudze i bardziej efektywne w eksploatacji.

Proces załadunku pieca RRK – po modernizacji wykonanej przez ZBIRPP

 

Piece piekarnicze – remonty

Masz pytania?

Zadzwoń: 606 101 702